Inspiratie op locatie

De OFS organiseert inspirerende bedrijfsbezoeken bij ondernemers met een onderscheidend concept. Voor ondernemers is het erg interessant om het verhaal van de lokale ondernemer aan te horen. Waar blinkt hij in uit? Wat is zijn succesformule? En hoe kijkt hij tegen zaken aan die voor ondernemers belangrijk zijn? Ondernemers kunnen in deze setting veel van elkaar leren en daarom organiseert de OFS met enige regelmaat inspiratie op locatie-bijeenkomsten van- en voor ondernemers.

Bedrijfsbezoeken

Het is altijd boeiend een kijkje te nemen achter de schermen van andere bedrijven en instellingen. OFS-leden krijgen hiertoe regelmatig de gelegenheid door de bedrijfsbezoeken die georganiseerd worden. Raak geïnspireerd door de werkwijzen van anderen en pak gelijk de kans om te netwerken met de aanwezige ondernemers uit de regio.

Verder bieden wij onze leden..

Website ledenkaart

Laat men weten wie je bent! Leden van de OFS staan met een ledenkaart (waarop de bedrijfsgegevens én een korte toelichting van de activiteiten) prominent op de website zodat ze gemakkelijk te vinden zijn.

Actuele ontwikkelingen

Leden krijgen regelmatig bericht van nieuwe- en actuele ontwikkelingen die van belang zijn voor het bedrijfsleven. Zaken zoals de arbo-zorg, wetgeving en bedrijfsbeveiliging komen hierbij aan bod.

Zakelijke contacten

De OFS biedt haar leden de mogelijkheid om op informele wijze in contact te komen met andere ondernemers in Spijkenisse. Een mooie gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en/of zaken te doen.

Nieuwsbrief

In de maandelijkse nieuwsbrief is actuele informatie opgenomen over bijvoorbeeld soos-bijeenkomsten en ander recent nieuws vanuit de OFS.

Collectieve belangenbehartiging.

De Ondernemers Federatie Spijkenisse (OFS) is in 1987 opgericht met als doelstelling de collectieve belangen te behartigen van het bedrijfsleven in Spijkenisse.

De OFS onderhoudt daarom regelmatig contact met het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Spijkenisse en andere relevante organisaties, zoals de SPBS, Kamer van Koophandel Rotterdam, werkgeversorganisaties en het MKB Nederland. Ook is de OFS deelnemer in het MKB Platform Spijkenisse, om op die manier goed geïnformeerd te zijn over de plaatselijke ontwikkelingen. Tenslotte is er regelmatig overleg met de Stichting Promotie Spijkenisse en andere ondernemers- verenigingen in de regio.

Naast collectieve belangenbehartiging organiseert de OFS uiteenlopende activiteiten.

Ledenvergadering

Eenmaal per jaar wordt de algemene ledenvergadering gehouden. Onderwerpen als het jaarverslag en de benoeming van bestuurs- en commissieleden zijn dan aan de orde. Ook worden hier het bestuur en de leden voorgesteld.

Sponsoring

Jaarlijks sponsort de OFS diverse goede doelen, die bijvoorbeeld in de culturele, educatieve of wetenschappelijke sfeer liggen en ten goede komen aan de gemeenschap van Spijkenisse.