Leden aangesloten bij de Ondernemers Federatie Spijkenisse
Zijn de gegevens op je ledenkaart niet meer up-to-date? Geef de wijzigingen snel door via info@ofs-spijkenisse.nl zodat wij dit snel kunnen aanpassen!
Deze lijst is bijgewerkt tot november 2016

Uitvaartverzorging Spanjersbergh

Werk Beukenlaan 70 SPIJKENISSE 3202 AC Anders Rivierlaan 2a, Spijkenisse 3207BL Telefoon werk: 0181-697882Website: http://www.spanjersbergh.nl/

Biografische informatie

Uitvaartverzorging Spanjersbergh BV
John en Margaret SpanjersberghBeukenlaan 70, 3203 AC Spijkenisse
Telefoon: 0181 – 697882
info@spanjersbergh.nl
De Seizoenen
Opbaargelegenheid
Rivierlaan 2a, 3207BL Spijkenisse
Website: http://www.afscheid-deseizoenen.nl

De Seizoenen
Opbaargelegenheid De Seizoenen is het nieuwe pand van Uitvaartverzorging Spanjersbergh.

Het pand biedt mensen de ruimte en gelegenheid om in alle rust afscheid te nemen van hun dierbare. Er is heel veel mogelijk om de uitvaart en alles eromheen op een persoonlijke manier in te vullen. Heel dichtbij en intensief betrokken bij het gehele proces.

Alles onder één dak
Het pand heeft een ruimte waar je met ongeveer 25 personen op een heel intieme manier afscheid kunt nemen. Er zijn drie rouwkamers (inclusief lift naar de eerste verdieping), toiletten op beide verdiepingen met een invalidentoilet op de begane grond. Beneden is een kleine ontmoetingsruimte, waar mensen een kopje koffie kunnen drinken. Verder is er onder andere een koelruimte, opslagruimte voor bijvoorbeeld koelingen voor thuisopbaringen en een ruime voorraad kisten en toebehoren.
Meer informatie over Opbaargelegenheid De Seizoenen

Categorieën: ofs leden, Uitvaartbedrijf
Het lidmaatschap bedraagt (per kalenderjaar) € 275,-

Startende ondernemers betalen in het jaar van oprichting € 60 -, het tweede jaar € 137,50.
Een tweede lidmaatschap per bedrijf bedraagt € 137,50.
Bedrijven die niet in Spijkenisse zijn worden donateur (* mits toelating door bestuur) en hebben geen stemrecht op de Algemene Ledenvergadering.

Lidmaatschap en donateurschap worden aangegaan per kalenderjaar en stilzwijgend verlengd. Indien men tijdens het verenigingsjaar het lidmaatschap aangaat, wordt contributie geheven naar rato van het aantal nog lopende kwartalen plus € 22,50 inschrijfgeld.

Opzeggingen alleen schriftelijk aan het secretriaat uiterlijk één maand voorafgaand aan het volgende kalenderjaar.

OFS Inschrijfformulier | PDF klik hier
Nadat je deze hebt ingevuld, kun je deze naar ons toesturen via info@ofs-spijkenisse.nl

Klik hier om je aan te melden bij de OFS.
Je gegevens worden gecontroleerd en vervolgens ontvang je je login-gegevens zodat je de informatie kunt aanpassen.