Leden aangesloten bij de Ondernemers Federatie Spijkenisse
Zijn de gegevens op je ledenkaart niet meer up-to-date? Geef de wijzigingen snel door via info@ofs-spijkenisse.nl zodat wij dit snel kunnen aanpassen!
Deze lijst is bijgewerkt tot november 2016

D.C. Berkel

Contact: Carola Berkel
Werk Maaswijkweg 1 t/m 7 SPIJKENISSE 3203 LG Telefoon werk: 0181-692111Website: http://www.dcberkel.nl
Foto van D.C. Berkel

Biografische informatie

D.C. Berkel Groep

De D.C. Berkel Groep staat voor innovatie in mobiliteit in zowel de automobiel als transportsector, sinds 1961. Het hoofdkantoor van alle bedrijfsonderdelen is gevestigd in Spijkenisse. De D.C. Berkel Groep bestaat uit:

  • DCB Autobedrijf Spijkenisse
  • DCB Autoschade
  • Carfree Vastgoed
  • DCB Energy tankstations en wasstraten.

D.C. Berkel is in ruim een halve eeuw uitgegroeid tot een aanzienlijke organisatie, met een herkenbaar karakter en een duidelijke koers. Dankzij een platte organisatie hebben wij de afstand tot onze klanten en medewerkers klein weten te houden. Hierdoor kunnen wij flexibel zijn en blijven doen waar we groot door zijn geworden: ontwikkelen, samenwerken, persoonlijke relaties opbouwen en continuïteit bieden.

Duurzame mobiliteit volgens D.C. Berkel

Mobiliteit staat centraal in alle activiteiten van de D.C. Berkel Groep. Duurzame mobiliteit betekent langdurige, kosteneffectieve en milieuvriendelijke oplossingen voor alle vervoersuitdagingen van bedrijven en individuen. Voor D.C. Berkel zijn de groei en ontwikkelingen binnen het bedrijf altijd met het oog op de toekomst van iedereen geweest. En dat gaat niet veranderen. In tegendeel: alle volledig onafhankelijke bedrijven onder de D.C. Berkel Groep onderscheiden zich van haar concurrenten door een continue focus en drang naar duurzame ontwikkeling.

Welkom bij D.C. Berkel

Wij zien je graag terug bij één van de vele servicepunten van ons bedrijf, als klant, partner of medewerker.

Categorieën: Autobedrijf, ofs leden
Het lidmaatschap bedraagt (per kalenderjaar) € 275,-

Startende ondernemers betalen in het jaar van oprichting € 60 -, het tweede jaar € 137,50.
Een tweede lidmaatschap per bedrijf bedraagt € 137,50.
Bedrijven die niet in Spijkenisse zijn worden donateur (* mits toelating door bestuur) en hebben geen stemrecht op de Algemene Ledenvergadering.

Lidmaatschap en donateurschap worden aangegaan per kalenderjaar en stilzwijgend verlengd. Indien men tijdens het verenigingsjaar het lidmaatschap aangaat, wordt contributie geheven naar rato van het aantal nog lopende kwartalen plus € 22,50 inschrijfgeld.

Opzeggingen alleen schriftelijk aan het secretriaat uiterlijk één maand voorafgaand aan het volgende kalenderjaar.

OFS Inschrijfformulier | PDF klik hier
Nadat je deze hebt ingevuld, kun je deze naar ons toesturen via info@ofs-spijkenisse.nl

Klik hier om je aan te melden bij de OFS.
Je gegevens worden gecontroleerd en vervolgens ontvang je je login-gegevens zodat je de informatie kunt aanpassen.