Leden aangesloten bij de Ondernemers Federatie Spijkenisse
Zijn de gegevens op je ledenkaart niet meer up-to-date? Geef de wijzigingen snel door via info@ofs-spijkenisse.nl zodat wij dit snel kunnen aanpassen!
Deze lijst is bijgewerkt tot november 2016

  • Het resultaat is gefilterd op letter: V
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

V

Werk Karel Doormanweg 7 A SCHIEDAM 3115 JD Telefoon werk: 010-4272150Website: http://vdlpbv.nl
Werk Hofweg 10 SPIJKENISSE 3208 LE Telefoon werk: 0181-630726Website: http://vanroonenzoon.nl/

VDLX

Contact: Vincent de Lange
Werk Curieweg 24 SPIJKENISSE 3208 KJ Telefoon werk: 085-1119475Website: http://vdlx.nl/
Werk Bohrweg 29 SPIJKENISSE 3208 KP Mobiel: 06-54785731Telefoon werk: 088-2102010Website: http://venusendewaard.nl
Werk Weidesingel 6 ZUIDLAND 3214 AX Mobiel: 06-53810791Website: http://www.ceesvingerling.nl
Werk Laanweg 3 SPIJKENISSE 3208 LJ Telefoon werk: 0181-692555Website: http://www.welplaat.nl/
Het lidmaatschap bedraagt (per kalenderjaar) € 275,-

Startende ondernemers betalen in het jaar van oprichting € 60 -, het tweede jaar € 137,50.
Een tweede lidmaatschap per bedrijf bedraagt € 137,50.
Bedrijven die niet in Spijkenisse zijn worden donateur (* mits toelating door bestuur) en hebben geen stemrecht op de Algemene Ledenvergadering.

Lidmaatschap en donateurschap worden aangegaan per kalenderjaar en stilzwijgend verlengd. Indien men tijdens het verenigingsjaar het lidmaatschap aangaat, wordt contributie geheven naar rato van het aantal nog lopende kwartalen plus € 22,50 inschrijfgeld.

Opzeggingen alleen schriftelijk aan het secretriaat uiterlijk één maand voorafgaand aan het volgende kalenderjaar.

OFS Inschrijfformulier | PDF klik hier
Nadat je deze hebt ingevuld, kun je deze naar ons toesturen via info@ofs-spijkenisse.nl

Klik hier om je aan te melden bij de OFS.
Je gegevens worden gecontroleerd en vervolgens ontvang je je login-gegevens zodat je de informatie kunt aanpassen.