Leden aangesloten bij de Ondernemers Federatie Spijkenisse
Zijn de gegevens op je ledenkaart niet meer up-to-date? Geef de wijzigingen snel door via info@ofs-spijkenisse.nl zodat wij dit snel kunnen aanpassen!
Deze lijst is bijgewerkt tot november 2016

  • Het resultaat is gefilterd op letter: R
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

R

R Reclame

Contact: Sven Borsje
Werk Hofweg 13 C SPIJKENISSE 3208 LE Mobiel: 06-20623271Telefoon werk: 010-8200059Website: http://www.rreclame.nl
Werk Marrewijklaan 8 SPIJKENISSE 3201 BH Telefoon werk: 0181-602520Website: https://www.randstad.nl/
Werk Elementenweg 46 SPIJKENISSE Telefoon werk: 0181-626126Website: http://www.partyschepen.org/
Werk Noordeinde 7 SPIJKENISSE 3201 AK Telefoon werk: 0181-612319Website: http://www.regioartrijnmond.nl/
Werk Jan Campertlaan 2 SPIJKENISSE 3201 AX Telefoon werk: 0181-622707Website: http://www.rijnlandgdw.nl/
Het lidmaatschap bedraagt (per kalenderjaar) € 275,-

Startende ondernemers betalen in het jaar van oprichting € 60 -, het tweede jaar € 137,50.
Een tweede lidmaatschap per bedrijf bedraagt € 137,50.
Bedrijven die niet in Spijkenisse zijn worden donateur (* mits toelating door bestuur) en hebben geen stemrecht op de Algemene Ledenvergadering.

Lidmaatschap en donateurschap worden aangegaan per kalenderjaar en stilzwijgend verlengd. Indien men tijdens het verenigingsjaar het lidmaatschap aangaat, wordt contributie geheven naar rato van het aantal nog lopende kwartalen plus € 22,50 inschrijfgeld.

Opzeggingen alleen schriftelijk aan het secretriaat uiterlijk één maand voorafgaand aan het volgende kalenderjaar.

OFS Inschrijfformulier | PDF klik hier
Nadat je deze hebt ingevuld, kun je deze naar ons toesturen via info@ofs-spijkenisse.nl

Klik hier om je aan te melden bij de OFS.
Je gegevens worden gecontroleerd en vervolgens ontvang je je login-gegevens zodat je de informatie kunt aanpassen.