Leden aangesloten bij de Ondernemers Federatie Spijkenisse
Zijn de gegevens op je ledenkaart niet meer up-to-date? Geef de wijzigingen snel door via info@ofs-spijkenisse.nl zodat wij dit snel kunnen aanpassen!
Deze lijst is bijgewerkt tot november 2016

  • Het resultaat is gefilterd op letter: A
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

A

Werk Stevinweg 17-19 SPIJKENISSE 3208 KM Telefoon werk: 0181-616399
Werk Jan Campertlaan 10 SPIJKENISSE 3201 AX Telefoon werk: 0181-317333Website: https://acconavm.nl/
Werk Theemsweg 49 SPIJKENISSE 3201 LT Telefoon werk: 0181-850300Website: http://www.nofri.nl/
Werk Boyleweg SPIJKENISSE Telefoon werk: 0181-465110Website: website
Werk Top Naeffstraat 16 SPIJKENISSE 3207 WP Mobiel: 06-18934488Telefoon werk: 0181-778378Website: http://alertverzuimspecialist.nl/
Werk Groene Kruisweg 19 SPIJKENISSE 3202 ST Telefoon werk: 0181-602449Website: Website
Werk Groene Kruisweg 11 SPIJKENISSE 3202ST Website: Website

Auto Dekker

Contact: Ronald van der Vlies
Werk Curieweg 23 SPIJKENISSE 3208 KJ Telefoon werk: 0181-650690Website: http://autodekker.nl
Werk Misgomseweg 3 SPIJKENISSE 3208 LB Telefoon werk: 0181-611770Website: http://www.vanderwulp.nl/
Het lidmaatschap bedraagt (per kalenderjaar) € 275,-

Startende ondernemers betalen in het jaar van oprichting € 60 -, het tweede jaar € 137,50.
Een tweede lidmaatschap per bedrijf bedraagt € 137,50.
Bedrijven die niet in Spijkenisse zijn worden donateur (* mits toelating door bestuur) en hebben geen stemrecht op de Algemene Ledenvergadering.

Lidmaatschap en donateurschap worden aangegaan per kalenderjaar en stilzwijgend verlengd. Indien men tijdens het verenigingsjaar het lidmaatschap aangaat, wordt contributie geheven naar rato van het aantal nog lopende kwartalen plus € 22,50 inschrijfgeld.

Opzeggingen alleen schriftelijk aan het secretriaat uiterlijk één maand voorafgaand aan het volgende kalenderjaar.

OFS Inschrijfformulier | PDF klik hier
Nadat je deze hebt ingevuld, kun je deze naar ons toesturen via info@ofs-spijkenisse.nl

Klik hier om je aan te melden bij de OFS.
Je gegevens worden gecontroleerd en vervolgens ontvang je je login-gegevens zodat je de informatie kunt aanpassen.