Collectieve belangenbehartiging.

De Ondernemers Federatie Spijkenisse (OFS) is in 1987 opgericht met als doelstelling de collectieve belangen te behartigen van het bedrijfsleven in Spijkenisse.
De OFS onderhoudt daarom regelmatig contact met het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Spijkenisse en andere relevante organisaties, zoals de SPBS, Kamer van Koophandel Rotterdam, werkgeversorganisaties en het MKB Nederland. Ook is de OFS deelnemer in het MKB Platform Spijkenisse, om op die manier goed geïnformeerd te zijn over de plaatselijke ontwikkelingen. Tenslotte is er regelmatig overleg met de Stichting Promotie Spijkenisse en andere ondernemers- verenigingen in de regio.
Naast collectieve belangenbehartiging organiseert de OFS uiteenlopende activiteiten.

De OFS verbindt ondernemers met elkaar.

Onze netwerkbijeenkomsten zijn goed bezocht en kenmerken zich door oprechte interesse en kennisdeling. Dit resulteert iedere keer weer in het verlenen van opdrachten en orders aan elkaar. Elkaar echt leren kennen is bij ons belangrijk, dit is een van de redenen dat we dan ook regelmatig bedrijfsbezoeken organiseren.

Bestuur Ondernemers Federatie Spijkenisse

Bestuur | Voorzitter
Paul Veth
E-mail: voorzitter@ofs-spijkenisse.nl
Bestuur | Penningmeester
E-mail: penningmeester@ofs-spijkenisse.nl
Bestuur | Secretaris
E-mail: secretaris@ofs-spijkenisse.nl